Hvem er jeg

Pia Lykke Uttenthal 

Prof. Bach i Ernæring og Sundhed, Speciale i Sundhedskommunikation
Hele mit liv har jeg beskæftiget mig med mennesker i udvikling. Det har altid optaget mig meget, hvordan jeg kan bidrage med, at støtte personer med at opnå øget livskvalitet og skabe positiv forandring i deres liv. I mine konsultationer, ser jeg altid på det hele menneske, ikke kun hvad der bliver spist, men hvorfor det bliver spist, hvordan og hvornår. En ændring af livstil handler i høj grad om ændring af handlemønstre og tanker. Privat er jeg er bosiddende i Holbæk, har to børn og dyrker crossfit.

Udover  NORDISK vægttab og livsstil, arbejder jeg med 

 Holbæk kommune, Børnesundhed
  • Projektleder og kostvejleder i “Behandling af Overvægtige Børn og Unge”
  • Samarbejde og uddannet under Holbæk Sygehus “Enhed for overvægtige Børn og Unge” som er en selvstændig enhed under Overlæge og forsker Jens Christian Holm.
  • Enheden har nogle af verdens bedste resultater i behandling af overvægt blandt børn og unge og en stor del af min erfaring og viden om overvægt kommer herfra.

Holbæk kommune, UngHolbæk

Tidligere arbejdsområder:
Holbæk Kommunes Sundhedscenter 
  • Underviser i ernæring og livsstil på rehabiliteringsforløb for personer med KOL, kræft, ryglidelser og hjerte-kar sygdomme.
  • Rygestopinstruktør
  • Vægtstopinstruktør. Vægttab i gruppeforløb for voksne.
 Holbæk Kommunes jobcenter
  • Kostvejleder i motionscenter STUDIE 82, Multimotion og Go2Fitness, gruppeforløb for langtidsledige i motionsforløb.
 Furesø Kommune og Sundhedsstyrrelsen (2011 – 2013)
  • Projektmedarbejder i sundhedsfremmende SATS-pulje projekt for alle udviklingshæmmede og det pædagogiske personale.
Socialpædagogisk arbejde

Jeg har tidligere arbejdet som socialpædagog med socialt belastede børn og unge og børn. Her fik jeg øget mit fokus på sundhed, sund kost og fysiske aktiviteter.

På nært hold, oplevede jeg hvordan den sunde livsstil påvirkede eleverne. Mange ændrede deres adfærd markant. De oplevede at kunne koncentrere sig i længere tid, det blev lettere at lege i større grupper, færre konflikter og generelt en større trivsel og lyst til at lære.